Theatros

Theatros ima tri temeljne vsebinske sklope, ki so med seboj vsebinsko in funkcionalno povezani: predprodukcija, produkcija in postprodukcija. Z moduli, ki jih bodo kulturne organizacije uporabljale posamezno ali kot celoto, Theatros ponuja sistemsko, celovito orodje, ki spremlja umetniški projekt od njegovega dolgoročnega načrtovanja preko uvrstitve na spored pa vse tja do zadnje ponovitve. Theatros sočasno arhivira oziroma sledi vsem dogodkom v zvezi s programom kulturne organizacije in tako gradi izčrpen arhiv delovanja. Theatros omogoča tudi izvoz podatkov za različne namene. Podatke je tako moč neposredno izvoziti na spletno mesto organizacije, v koledar dogodkov in podobno.

Moduli

Sodobna spletna aplikacija, ki se lahko uporablja kot storitev v oblaku ali lokalno. Deluje na vseh sodobnih namiznih in mobilnih brskalnikih.

 • Planiranje

  Načrtujte svoje dejavnosti po najrazličnejših kriterijih - terminih, prizoriščih, sodelujočih. Izpišite urnike - tedenske, 14-dnevne, mesečne. Dovolite sodelujočim on-line vpogled v potrjen tedenski / 14-dnevni / mesečni plan. Preprečite prekrivanja dogodkov. Opremite kulturne dogodke s fotografijami, medijskimi poročili o dogodku, podatki o obisku …

 • Produkcija

  Zagotovili si boste pregled nad (vzporednimi) zasedbami, načrtovanimi finančnini in kadrovskimi okviri vsake urpizoritve. Nič več prepisovanja. Vse o uprizoritvi na enem mestu. Sled uprizoritve od prve zamisli do zadnje uprizoritve.

 • Arhiv

  Namen arhivskega modula je seznam in shranjevanje digitalnega gradiva. Arhivsko gradivo je tako hitro in enostavno dostopno vsem v ustanovi. Trajno ohranite svoje prireditve za prihodnje generacije!

 • Prisotnost

  Z uporabo Theatrosa za beleženje delovne prisotnosti ne potrebujete več "žigosanja" in „podpisovanja pri vratarju". Theatros vam ob koncu meseca za vsakega sodelavca pove, koliko delovnih ur je opravil. Storitve vseh, ki delajo na prireditvah in v pisarnah, so zabeležene pregledno in prijazno.

 • Statistika

  Theatros beleži število predstav in gledalcev, izračuna zasedenost dvoran, beleži število vaj in predstav za igralce, segmenitira občinstvo. Ves čas miligramsko natančne informacije - Kdo? Kaj? Kdaj? Koliko? Zbir podatkov za vse najrazličnejše vrste statističnih poročil.

 • Sredstva

  Obvladujte evidenco tehničnih sredstev, rekvizitov, kostumov in ostalih sredstev, ki jih uporabljate. Modul vodi evidenco sredstev, nudi koledar zasedenosti sredstev, pomaga pri planiranju in podpira izposojo. Vodi zapise tehničnih, servisnih in varnostnih pregledov ter opozarja na periodično vzdrževanje. Z vezavo sredstev na produkcijo in plan imate pregled na uporabo in ozkimi grli.

Odprtost

V sodobnem svetu je izmenjava podatkov med dvema ali več sistemi, z namenom zagotavljanja hitrih in koristnih informacij, vedno bolj pomembna. Pravočasne in točne informacije postajajo ključnega pomena za organizacije. Zato Theatros ponuja programske vmesnike (spletne storitve), ki jih lahko enostavno uporabite za povezavo z drugimi informacijskimi sistemi ali za povezavo s sorodnimi institucijami. Na ta način odpade dvojno vnašanje, zmanjša se možnost napak in zagotavlja ažurnost informacij.

Preizkusite Theatros

5 razlogov za uporabo Theatrosa:

 • Enostavno digitalno; digitalno pa je (in bo še) enostavno „in“.
 • Vse o našem zavodu na enem mestu: preteklost, sedanjost, prihodnost.
 • Nič več prepisovanja, nič več „mi prosim posreduješ?“. Odgovor se glasi: „Poglej si v theatrosu.“
 • Kar načrtujemo v theatrosu, lahko prikažemo na koledarju dogodkov na naši spletni strani.
 • Z vsem, kar hranimo v arhivu našega zavoda, se lahko pokažemo na naši spletni strani.

Razlogov je še več. Ampak če vas ne prepriča teh pet, potem vam theatros.pro ta hip ne pride prav. Prav kmalu pa vam morda bo. Mi smo tu. Pišite nam/pokličite nas.